Bộ đàm HYT TC-320

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-320 UHF

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S UHF

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 UHF

-7%

Giá niêm yết: 1.280.000
Giá KM:1.180.000
Bộ đàm Hytera TC 500UHF

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá KM:850.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Hytera TC 500VHF

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá KM:850.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S VHF

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000