Bộ đàm cầm tay HYT TC 508

-7%

Giá niêm yết: 1.280.000
Giá KM:1.180.000
Bộ đàm Hytera TC320 UHF

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S

-6%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá KM:1.380.000
Bộ đàm Hytera TC 446S VHF

-7%

Giá niêm yết: 1.420.000
Giá KM:1.320.000
Bộ đàm Hytera HYT TC500 UHF

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá KM:850.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-508IS

-6%

Giá niêm yết: 1.500.000
Giá KM:1.400.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-608

-6%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá KM:1.380.000
Bộ đàm Hytera TC320 VHF

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm Hytera TC 446S UHF

-7%

Giá niêm yết: 1.420.000
Giá KM:1.320.000
Bộ đàm Hytera TC 518UHF

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá KM:1.550.000
Bộ đàm Hytera TC 518VHF

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá KM:1.550.000
Bộ đàm Hytera TC 500VHF

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá KM:850.000