Máy khò nhiệt & hàn thiếc BAKU 898D

--836%

Giá niêm yết: 158.000
Giá KM:1.480.000
Máy Khò nhiệt & hàn thiếc JYD-852D

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc GORDAK - 952A

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000
Máy khò nhiệt Quick 850A

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá KM:1.050.000