Bộ đàm cầm tay HYT TC368S

-6%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá:1.380.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-610

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 500 (VHF)

-21%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:750.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S (UHF)

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 (UHF)

-21%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:750.000
Bộ đàm HYT TC-518 (UHF)

-5%

Giá niêm yết: 1.780.000
Giá:1.680.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-518 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 1.780.000
Giá:1.680.000