Đồng hồ đo điện vạn năng BAKU 9205

-28%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:250.000
Máy dò kim loại SCANNER GP-009

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.650.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-600

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Bộ đàm Kenwood TK-3212

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-2217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2107

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:650.000
Bộ đàm Motorola GP338 UHF

-4%

Giá niêm yết: 4.300.000
Giá:4.100.000
Bộ đàm cầm tay Motorola GP328 (UHF)

-5%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.250.000
Máy bộ đàm cầm tay MagOne A8 UHF

-13%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.250.000