Máy khò nhiệt và hàn thiếc FEICK SMD-898D

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy khò từ Chipset QUICK SMD-858D

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy khò từ Chipset Jiayoudi 858A

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy Khò nhiệt & hàn thiếc JYD-852D

-5%

Giá niêm yết: 1.700.000
Giá:1.600.000
Máy khò từ Chipset FEICK SMD-858D

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc GORDAK - 952A

-6%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá:1.380.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc Gordak 952 có màn hình

-11%

Giá niêm yết: 1.800.000
Giá:1.600.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc JYD SMD-8586

-12%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.450.000
Máy kích điện 12VDC lên 220VAC G-LINK MSP-1000VA

-10%

Giá niêm yết: 1.850.000
Giá:1.650.000
Máy kích điện Sine chuẩn G-LINK  PSP-1500VA

-10%

Giá niêm yết: 2.900.000
Giá:2.600.000
Box ghi âm điện thoại  8 line Tansonic TX2006U8

-6%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.100.000
Box ghi âm điện thoại  4 line Tansonic TX2006U4

-7%

Giá niêm yết: 2.800.000
Giá:2.600.000
Máy tuần tra bảo vệ WM-5000Smart

-8%

Giá niêm yết: 2.500.000
Giá:2.300.000
Máy tuần tra bảo vệ WM-5000

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Máy kích điện 12v Sine chuẩn KOMAX KD12-1000VA

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000