Bộ đàm Motorola GP328UHF

-5%

Giá niêm yết: 3.850.000
Giá KM:3.650.000
Bộ đàm Motorola MagOne A8 UHF2

-8%

Giá niêm yết: 1.580.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm Motorola CP1660 (UHF1)

-5%

Giá niêm yết: 3.350.000
Giá KM:3.150.000
Bộ đàm Motorola GP338 VHF

-4%

Giá niêm yết: 4.750.000
Giá KM:4.550.000
Bộ đàm HYT TC-320

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm Motorola GP3188 (UHF2)

-5%

Giá niêm yết: 3.650.000
Giá KM:3.450.000
Bộ đàm Kenwood TK-2207G

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá KM:1.350.000
Bộ đàm Kenwood TK-3207

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.150.000
Bộ đàm 2 tần số Kenwood TH-UVF5

-6%

Giá niêm yết: 1.580.000
Giá KM:1.480.000
Bộ đàm cầm tay SUNWAY GP 418

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.150.000
Bộ đàm cầm tay Micall MC-369 (Pin 2000mAh)

-15%

Giá niêm yết: 660.000
Giá KM:560.000
Giá niêm yết: 550.000
Giá KM:550.000
Máy bộ đàm Baofeng UV-6 (UHF)

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá KM:850.000
Bộ đàm Kenwood TK-3406M2

-4%

Giá niêm yết: 2.250.000
Giá KM:2.150.000
Bộ đàm Kenwood TK-2406M

-4%

Giá niêm yết: 2.250.000
Giá KM:2.150.000
Bộ đàm cầm tay Feidaxin FD-278B

-7%

Giá niêm yết: 1.280.000
Giá KM:1.180.000
Bộ đàm cầm tay Feidaxin FD-380

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá KM:950.000
Bộ đàm Kenwood TK2000VHF

-7%

Giá niêm yết: 1.330.000
Giá KM:1.230.000
Bộ đàm Kenwood TK-3212

-4%

Giá niêm yết: 2.200.000
Giá KM:2.100.000
Bộ đàm cầm tay Feidaxin FD-300

-11%

Giá niêm yết: 1.300.000
Giá KM:1.150.000
Bộ đàm cầm tay Feidaxin FD-55

-13%

Giá niêm yết: 980.000
Giá KM:850.000