Bộ đàm cầm tay Icom IC-UV90

-18%

Giá niêm yết: 1.100.000
Giá:900.000
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-U82

-12%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-V82

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm ICOM IC-U80 (Pin BP-264: 2000mAh)

-12%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.350.000