Bộ đàm cầm tay ICOM IC-V82

-8%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá KM:1.350.000
Bộ đàm ICOM IC-V80 (Pin BP-264: 2000mAh)

-8%

Giá niêm yết: 1.580.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm ICOM IC-V80E Sport (Pin BP-264: 2000mAh)

-8%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá KM:1.600.000
Bộ đàm ICOM IC-U80 (Pin BP-264: 2000mAh)

-8%

Giá niêm yết: 1.580.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-U82

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá KM:1.350.000
Bộ đàm cầm tay iCOM IC-V8

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Icom IC-UV90

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá KM:1.050.000
Bộ đàm iCOM IC-V85

-6%

Giá niêm yết: 1.580.000
Giá KM:1.480.000
Call: 093.669.5555