Bộ đàm KENWOOD TK 3320

-9%

Giá niêm yết: 1.380.000
Giá KM:1.250.000
Máy bộ đàm 2 dải tần số Kenwood TH-UVF5

-10%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.380.000
Call: 093.669.5555
Máy bộ đàm Kenwood TK 2407

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá KM:1.900.000
Bộ đàm 99 kênh Kenwood TK308

-8%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá KM:1.600.000
Bộ đàm Kenwood TK3407

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá KM:1.900.000
Bộ đàm Kenwood TK2307

-11%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá KM:1.550.000
Bộ đàm Kenwood TK3000

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000
Bộ đàm Kenwood TK2000 UHF

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000
Bộ đàm Kenwood TK-3360UHF

-12%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.180.000
Bộ đàm Kenwood TK-P701UHF

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000
Bộ đàm Kenwood TK-P701VHF

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000
Bộ đàm Kenwood TK 3102S (Pin 3.500mAh)

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá KM:850.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2407

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá KM:1.900.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-3307 (UHF2)

-8%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá KM:1.600.000
Máy bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3217

-10%

Giá niêm yết: 2.350.000
Giá KM:2.100.000
Máy bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-2217

-10%

Giá niêm yết: 2.350.000
Giá KM:2.100.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-3207G

-10%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá KM:1.300.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-378

-8%

Giá niêm yết: 1.700.000
Giá KM:1.550.000
Bộ đàm Kenwood TK3000 VHF

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-2207G

-10%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá KM:1.300.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-3360

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.250.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3212

-10%

Giá niêm yết: 2.350.000
Giá KM:2.100.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-2217

-10%

Giá niêm yết: 2.350.000
Giá KM:2.100.000