Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 2307

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK 2217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm cầm tay 16 kênh Kenwood TK-2107

-11%

Giá niêm yết: 850.000
Giá:750.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (UHF)

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000
Máy bộ đàm Kenwood TK3307

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm Kenwood TK-P701VHF

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000
Máy bộ đàm Kenwood TK568

-10%

Giá niêm yết: 930.000
Giá:830.000
Máy bộ đàm Kenwood TK510

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Bộ đàm Kenwood TK-2360

-12%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.100.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3212

-1%

Giá niêm yết: 2.130.000
Giá:2.100.000
 Máy bộ đàm Kenwood TK-2212

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Call: 093.669.5555