Bộ đàm Kenwood TK-3212

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-2217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2107

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:650.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-2207

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (UHF)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 2307

-11%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.550.000
Máy bộ đàm Kenwood TK3307

-11%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.550.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-3207

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK568

-10%

Giá niêm yết: 930.000
Giá:830.000
Máy bộ đàm Kenwood TK510

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Bộ đàm Kenwood TK-2360

-12%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.100.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3212

-1%

Giá niêm yết: 2.130.000
Giá:2.100.000
 Máy bộ đàm Kenwood TK-2212

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Kenwood TK-2207G

-10%

Giá niêm yết: 1.500.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm Kenwood TK-3207

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000