Bộ đàm Motorola GP328UHF

-5%

Giá niêm yết: 3.850.000
Giá KM:3.650.000
Bộ đàm Motorola MagOne A8 UHF2

-8%

Giá niêm yết: 1.580.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm Motorola CP1660 (UHF1)

-5%

Giá niêm yết: 3.350.000
Giá KM:3.150.000
Bộ đàm Motorola GP338 VHF

-4%

Giá niêm yết: 4.750.000
Giá KM:4.550.000
Bộ đàm Motorola GP3188 (UHF2)

-5%

Giá niêm yết: 3.650.000
Giá KM:3.450.000
Bộ đàm Motorola GP-960Plus

-6%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá KM:1.380.000
Bộ đàm Motorola GP328VHF

-5%

Giá niêm yết: 3.850.000
Giá KM:3.650.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola MagOne A8 VHF1

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola CP1300 UHF

-3%

Giá niêm yết: 3.200.000
Giá KM:3.100.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola GP3188 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 3.650.000
Giá KM:3.450.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola GP-2000s UHF2

-3%

Giá niêm yết: 2.750.000
Giá KM:2.650.000
Bộ đàm Motorola CP1660 VHF

-5%

Giá niêm yết: 3.350.000
Giá KM:3.150.000