Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 (UHF2)

-9%

Giá niêm yết: 3.250.000
Giá:2.950.000
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 (UHF1)

-10%

Giá niêm yết: 2.950.000
Giá:2.650.000
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 (UHF1)

-9%

Giá niêm yết: 3.250.000
Giá:2.950.000
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 (VHF)

-9%

Giá niêm yết: 3.250.000
Giá:2.950.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 (UHF)

-9%

Giá niêm yết: 3.250.000
Giá:2.950.000
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 (UHF2)

-10%

Giá niêm yết: 2.950.000
Giá:2.650.000
Máy bộ đàm Motorola CP1660

-9%

Giá niêm yết: 3.250.000
Giá:2.950.000
Call: 093.669.5555