Camera giám sát chống xâm nhập như thế nào ?

04/09/2015 2698

Có rất nhiều dịch vụ cho phép lắp camera giám sát hiện nay. Nhưng em có thắc mắc là cơ chế giám sát của nó ntn ?