Bộ đàm cầm tay iCOM IC-V80

-12%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.450.000
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-V88

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Máy bộ đàm ICOM IC-V86-VHF

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Máy bộ đàm ICOM IC-V88-VHF (Pin BP-280)

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm Motorola Clarigo SMP-418

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-610

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK 2217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay HYT TC320 (dải tần số UHF1)

-10%

Giá niêm yết: 1.950.000
Giá:1.750.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay iCOM IC-V88E

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000