Bộ đàm cầm tay HYT TC-600

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Bộ đàm Kenwood TK-3212

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-2217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2107

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:650.000
Bộ đàm Motorola GP338 UHF

-4%

Giá niêm yết: 4.300.000
Giá:4.100.000
Bộ đàm cầm tay Motorola GP328 (UHF)

-5%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.250.000
Máy bộ đàm cầm tay MagOne A8 UHF

-13%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.250.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-2207

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm HYT TC-320 UHF

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 500 (VHF)

-21%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:750.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-610

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ KIT 6 máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-11%

Giá niêm yết: 3.550.000
Giá:3.150.000
Bộ KIT 5 máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-7%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.650.000
Bộ KIT 4 máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-10%

Giá niêm yết: 2.350.000
Giá:2.100.000
Bộ KIT 3 máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-13%

Giá niêm yết: 1.850.000
Giá:1.600.000
Bộ KIT 2 máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-15%

Giá niêm yết: 1.300.000
Giá:1.100.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (UHF)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 2307

-11%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.550.000
Máy bộ đàm Kenwood TK3307

-11%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 (UHF1)

-7%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.650.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC368S

-6%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá:1.380.000