Bộ đàm HYT TC-320 UHF

-8%

Giá niêm yết: 1.500.000
Giá:1.380.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 2307

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK 2217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm cầm tay 16 kênh Kenwood TK-2107

-11%

Giá niêm yết: 850.000
Giá:750.000
Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá:550.000
Bộ đàm chống nước Chierda CD-628

-6%

Giá niêm yết: 1.580.000
Giá:1.480.000
Bộ đàm cầm tay Chierda CD528

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000