Call: 093.669.5555
Bộ KIT 6 máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-11%

Giá niêm yết: 3.550.000
Giá:3.150.000
Bộ KIT 5 máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-7%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.650.000
Bộ KIT 4 máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-10%

Giá niêm yết: 2.350.000
Giá:2.100.000
Bộ KIT 3 máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-13%

Giá niêm yết: 1.850.000
Giá:1.600.000
Bộ KIT 2 máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-15%

Giá niêm yết: 1.300.000
Giá:1.100.000
Bộ đàm cầm tay iCOM IC-V8

-9%

Giá niêm yết: 1.380.000
Giá:1.250.000
Bộ đàm ICOM IC-V80E Sport (Pin BP-264: 2000mAh)

-12%

Giá niêm yết: 1.780.000
Giá:1.550.000
Máy bộ đàm Icom IC-V88

-11%

Giá niêm yết: 2.150.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC368S

-6%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá:1.380.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 500 (VHF)

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Call: 093.669.5555