Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá:550.000
Máy bộ đàm Vertexstandard VX-231

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm Vertex Standard VX-231

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Bộ đàm cầm tay Yanton T-650

-10%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.300.000
Bộ đàm IRADIO IR-669 (UHF)

-20%

Giá niêm yết: 690.000
Giá:550.000
Máy bộ đàm INCOM IC-328

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá:550.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555