Bộ đàm cầm tay GLANCE GC-369

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá KM:650.000
 Máy bộ đàm cầm tay HYT TC-320

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
 Máy bộ đàm cầm tay HYT TC-508

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá KM:1.050.000
Bộ đàm 2 tần số Kenwood TH-UVF5

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2307

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá KM:1.650.000
Bộ đàm Motorola CP1660 (UHF1)

-6%

Giá niêm yết: 3.100.000
Giá KM:2.900.000
Máy bộ đàm IRADIO IR-669

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá KM:550.000
Bộ đàm cầm tay GLANCE GC-728

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá KM:1.350.000
Bộ đàm cầm tay GLANCE GC-638 (10W)

-5%

Giá niêm yết: 1.880.000
Giá KM:1.780.000
Bộ đàm cầm tay GLANCE GC-628 (8W)

-10%

Giá niêm yết: 1.850.000
Giá KM:1.650.000
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3300

-5%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá KM:1.280.000
Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300

-3%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá KM:2.750.000
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338

-2%

Giá niêm yết: 4.550.000
Giá KM:4.450.000
Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660

-4%

Giá niêm yết: 3.100.000
Giá KM:2.950.000
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328

-2%

Giá niêm yết: 3.650.000
Giá KM:3.550.000
 Pin Motorola PMNN4082A(CP1300, CP1660)

-18%

Giá niêm yết: 550.000
Giá KM:450.000