Máy khò nhiệt và hàn thiếc FEICK SMD-898D

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy khò từ Chipset QUICK SMD-858D

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy khò từ Chipset Jiayoudi 858A

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy Khò nhiệt & hàn thiếc JYD-852D

-5%

Giá niêm yết: 1.700.000
Giá:1.600.000
Máy khò từ Chipset FEICK SMD-858D

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc GORDAK - 952A

-6%

Giá niêm yết: 1.480.000
Giá:1.380.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc Gordak 952 có màn hình

-11%

Giá niêm yết: 1.800.000
Giá:1.600.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc JYD SMD-8586

-12%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.450.000
Máy khò nhiệt Quick 850A

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Máy khò nhiệt  Chipset Gordak 850

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555