Bộ đàm cầm tay ICOM IC-V88

-5%

Giá niêm yết: 1.950.000
Giá:1.850.000
Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-V80

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola MagOne A8 VHF2

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Máy bộ đàm MagOne A8 dải tần VHF

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Máy bộ đàm Motorola MagOne A8

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK3101

-17%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:950.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 2307

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm Kenwood TK-2207G

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3217

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 093.669.5555