Bộ đàm ICOM IC-V80E Sport (Pin BP-264: 2000mAh)

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá KM:1.650.000
Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-V80

-8%

Giá niêm yết: 1.580.000
Giá KM:1.450.000
Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-U80

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm ICOM IC-V80 (Pin BP-264: 2000mAh)

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm iCOM IC-V83

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.050.000
Bộ đàm cầm tay Icom IC-UV90

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.150.000
Bộ đàm iCOM IC-V85

-10%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá KM:1.480.000
Bộ đàm cầm tay iCOM IC-V89

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.050.000
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-UV90

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá KM:950.000
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-U82

-9%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.400.000
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-V82

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá KM:1.350.000