Bộ đàm 2 tần số Kenwood TH-UVF5

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2307

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá KM:1.650.000
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3307

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá KM:1.550.000
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3000

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.150.000
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2000

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.150.000
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3107

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá KM:850.000
Bộ đàm Kenwood TK-378G

-5%

Giá niêm yết: 1.680.000
Giá KM:1.580.000
Bộ đàm Kenwood TK-2000UHF

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.150.000
Bộ đàm Kenwood TK-3307

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá KM:1.650.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3217

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá KM:2.100.000
Bộ đàm Kenwood TK2000VHF

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.150.000
Bộ đàm cầm tay (199 kênh) Kenwood TK-718

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.150.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-U100 UHF

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá KM:1.150.000