Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK3101

-17%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:950.000
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 2307

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm Kenwood TK-2207G

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3217

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2107

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-2207

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK3307

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Call: 093.669.5555
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555