Bộ đàm Motorola CP1660 (UHF1)

-6%

Giá niêm yết: 3.100.000
Giá KM:2.900.000
Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300

-3%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá KM:2.750.000
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338

-2%

Giá niêm yết: 4.550.000
Giá KM:4.450.000
Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660

-4%

Giá niêm yết: 3.100.000
Giá KM:2.950.000
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328

-2%

Giá niêm yết: 3.650.000
Giá KM:3.550.000
Máy bộ đàm cầm tay MagOne A8 UHF

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá KM:1.350.000
Máy bộ đàm cầm tay MagOne A8 VHF

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá KM:1.350.000
Bộ đàm Motorola MagOne A8 VHF2

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm Motorola GP338 VHF

-4%

Giá niêm yết: 4.650.000
Giá KM:4.450.000
Bộ đàm Motorola GP338 UHF

-4%

Giá niêm yết: 4.650.000
Giá KM:4.450.000
Bộ đàm Motorola GP328UHF

-2%

Giá niêm yết: 3.650.000
Giá KM:3.550.000
Bộ đàm Motorola MagOne A8 UHF2

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm Motorola GP3188 (UHF2)

-4%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá KM:3.300.000
Bộ đàm Motorola GP3188 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 3.650.000
Giá KM:3.450.000
Bộ đàm Motorola GP328VHF

-5%

Giá niêm yết: 3.650.000
Giá KM:3.450.000
Bộ đàm Motorola GP2000 UHF

-5%

Giá niêm yết: 2.650.000
Giá KM:2.500.000
Bộ đàm Motorola MagOne A8 VHF1

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá KM:1.450.000
Bộ đàm Motorola GP 2000s (UHF1)

-3%

Giá niêm yết: 2.750.000
Giá KM:2.650.000
Bộ đàm Motorola CP1300 UHF

-3%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá KM:2.750.000
Bộ đàm Motorola CP1100

-2%

Giá niêm yết: 2.500.000
Giá KM:2.450.000
Bộ đàm Motorola GP-2000  VHF

-5%

Giá niêm yết: 2.650.000
Giá KM:2.500.000
Bộ đàm Motorola CP1660 VHF

-6%

Giá niêm yết: 3.100.000
Giá KM:2.900.000