Máy tuần tra bảo vệ HIGH TECH WM-5000V8

-11%

Giá niêm yết: 2.600.000
Giá:2.300.000
Máy tuần tra bảo vệ HIGH TECH WM-5000V5

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Máy tuần tra bảo vệ WM-5000

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Máy tuần tra bảo vệ WM-5000Smart

-8%

Giá niêm yết: 2.500.000
Giá:2.300.000
Thiết bị bảo vệ tín hiệu video AST SPD01

-16%

Giá niêm yết: 300.000
Giá:250.000
Máy dò kim loại SCANNER GP-009

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.650.000
Máy dò kim loại Garrett  1165180

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy dò kim loại dưới đất MD-5008 (2 đĩa dò)

-9%

Giá niêm yết: 6.100.000
Giá:5.500.000